Vilkår for bruk av W-VERDEN


 W-VERDEN tilbyr en personlig tilpasset abonnementstjeneste som gir medlemmene tilgang til meditasjoner, podcaster, videokurs, videoklipp, lydfiler, film, ("W-VERDEN-innhold"). Innholdet strømmes via Internett til Internett-tilkoblede TV-er, datamaskiner og andre enheter. Dette er en nettside som tilbyr opplæring innen det spirituelle og selvutvikling, og hvordan disse evnene kan brukes ute i det virkelige liv. 


Disse vilkårene for bruk regulerer bruken din av tjenesten vår. 


1.Medlemskap


Hvis du velger abonnentløsning: Medlemskapet i W-VERDEN vil fortsette å løpe fra måned til måned inntil du avslutter det. For å kunne bruke W-VERDEN må du ha tilgang til Internett og en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Du må oppgi en eller flere betalingsmåter. "Betalingsmåte" betyr en gyldig og akseptert betalingsmåte (som kan bli oppdatert fra tid til annen) som kan medføre og betale for abonnementet via en tredjepart. Med mindre du avslutter medlemskapet før den månedlige faktureringsdatoen, autoriserer du oss til å belaste neste måneds medlemskapsavgift mot betalingsmåten (se "Oppsigelse" under). 


2.Fakturering og oppsigelse Fakturaperiode.

Medlemskapsavgiften for W-VERDEN-tjenesten samt eventuelle andre kostnader du måtte pådra deg i forbindelse med bruk av tjenesten, som for eksempel avgifter og mulig transaksjonsgebyrer, belastes betalingsmåten hver måned på den kalenderdatoen som tilsvarer oppstarten av den betalingspliktige delen av medlemskapet ditt. I noen tilfeller kan betalingsdatoen endres. F.eks. om det ikke lykkes å belaste betalingsmåten eller om det betalingspliktige medlemskapet begynner på en dato som ikke finnes i en gitt måned.


Betalingsmåter. For å kunne bruke W-VERDEN-tjenesten må du oppgi en eller flere betalingsmåter. Du kan fortsere betalingsmåtene på siden "Konto". Vi kan også oppnå betalingsmåtene dine med informasjon vi får fra leverandøren av betalingstjenesten. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste de (n) gjeldende betalingsmåten (e) også etter eventuelle oppdateringer. Du gir oss tillatelse til å belaste noen betalingsmåte som er tilknyttet kontoen din hvis betaling med den primære betalingsmåten blir avvist, eller ikke lenger er tilgjengelig for oss når vi skal belaste medlemskapsavgiften.

Du er ansvarlig for mulig beløp vi ikke får betalt. Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og du ikke avslutter kontoen, kan vi sperre tilgang din til tjenesten til vi har belastet og gyldig betalingsmåte. For enkelte betalingsmåter kan utstederen belaste visse gebyrer, som for eksempel gebyrer på utenlandske transaksjoner eller andre gebyrer knyttet til behandlingen av betalingsmåten din. Lokale avgifter kan variere avhengig av betalingsmåten som brukes. Ta kontakt med tjenesteleverandøren av Betalingsmåten for mer informasjon.

Oppsigelse. Du står selv ansvarlig for å avslutte din abonnement ved å avbryte det inne på din side på W-VERDEN sin hjemmeside.

Du kan avslutte W-VERDEN-medlemskapet når som helst, og du fortsetter å ha tilgang til W-VERDEN-tjenesten til slutten av den inneværende faktureringsperioden. I den grad det er tillatt iht. gjeldende lov, refunderes ikke betalingene, og vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte månedlige abonnementsperioder eller for W-VERDEN-innhold du ikke har sett. For å avslutte, gå til "Min konto" neste fakturering og følg instruksjonene for å avslutte. Har du problemer med å avslutte det på egenhånd, kan du sende en mail til [email protected] for bistand.

Det er ikke gyldig oppsigelse ved å sende en e-post om at man vil si opp medlemskapet. Medlemskapet er avsluttet når abonnementet inne på din side på W-VERDEN er stoppet. Eller en skriftlig beskjed fra Michael Winger, eller en av hans godkjente samarbeidspartnere om at oppsigelsen er godkjent.
Hvis du avslutter medlemskapet, stenges kontoen din automatisk ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden. Hvis du registrerte deg hos W-VERDEN ved å bruke en konto hos en tredjepart som betalingsmåte, og du vil avslutte medlemskapet med W-VERDEN, kan du måtte gjøre dette gjennom denne tredjeparten, f.eks. gjennom å besøke kontoen din hos den gjeldende tredjeparten og slå av den automatiske abonnementsfornyelsen, eller avslutte W-VERDEN-tjenesten hos denne tredjeparten.
Slutter i pris og abonnement. Fra tid til annen endrer vi kanskje abonnementer og priser på tjenesten. Slike prisendringer eller endringer i abonnementene gjelder ikke for deg før tidligst 30 dager etter mottatt varsling.


3. W-VERDEN-tjeneste


Du må være 18 år, eller over myndighetsalder i provinsen, territoriet eller landet du bor i, for å bli medlem av W-VERDEN-tjenesten. Mindreårige kan kun benytte seg av tjenesten under tilsyn fra en voksen person.
W-VERDEN-tjenesten og alt innhold man ser gjennom tjenesten, er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk, og kan ikke deles med personer utenfor husholdningen din. Under W-VERDEN-medlemskapet ditt gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke overførbar rettighet til å få tilgang til W-VERDEN-tjenesten og se W-VERDEN-innhold. Med unntak av det foregående skal ingen rettigheter, tillatelser eller interesser i materialet overføres til deg. Du samtykker til å ikke bruke tjenesten for offentlig framvisning.
Du kan se W-VERDEN-innhold hovedsakelig i det landet der du registrerte kontoen din, og kun i områder hvor vi tilbyr tjenestene våre og har lisensiert dette innholdet. Innholdet som er tilgjengelig for visning vil variere etter geografisk område og vil endres fra tid til annen.
W-VERDEN-katalogen, inkludert innholdskatalogen, oppdateres kontinuerlig. I tillegg kan du få nyhetsbrev fra Michael Inger. Om du ønsker å stanse nyhetsbrevene, kan man sende gjennom e-post til post @michael-winger.com


Du samtykker i å bruke W-VERDEN-tjenesten - inkludert alle funksjoner og alle funksjonaliteter forbundet med denne jeg samsvarer med alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre restriksjoner på bruk av tjenesten eller innholdet i den. Du samtykker til å ikke lagre, reprodusere, distribuere, modifisere, vise, framføre, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt slik som uttrykkelig beskrevet i disse Vilkår for bruk) innhold eller informasjon som finnes på Portalen -tjenesten eller som er innhentet fra eller gjennom den. Du samtykker også til; å ikke omgå, fjerne, endre, deaktivere, degradere eller ødelegge noen del av innholdsbeskyttelsen i W-VERDEN-tjenesten; å ikke bruke roboter, spider, scraper eller andre automatiserte midler til å få tilgang til Portalen-tjenesten; dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere noen programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelig gjennom W-VERDEN-tjenesten; å ikke legge til programkode eller andre produkter eller manipulere innholdet i W-VERDEN-tjenesten på noen som helst måte; samt å ikke bruke noen som helst metode for å hente ut eller samle inn data eller programkode. I tillegg samtykker du til ikke å vare opp, poste, sende på e-post eller på annen måte overføre eller sende materiale som er utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er tilknyttet W-VERDEN-tjenesten , inkludert programvarevirus eller annen datakode, samt filer eller programmerer.


Kvaliteten på visningen av W-VERDEN-innhold kan variere fra enhet til enhet, og kan bli påvirket av en rekke faktorer, for eksempel hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde og / eller hastighet på Internett-tilkoblingen din. Tilgjengelighet av HD, Ultra HD, HDR og SD er avhengig av Internett-tjenesten din og hva enheten er jeg står til. Ikke alt innhold er tilgjengelig i alle formater, slik som HD, Ultra HD og HDR, noe er kun i SD-format. Standardinnstillinger for avspilling over mobil nettverk vil ekskludere HD-, Ultra HD- og HDR-innhold. Minimum tilkoblingshastighet for SD-kvalitet er 0,5 Mbps. Imidlertid anbefale vi en raskere tilkoblingshastighet for bedre videokvalitet.

En nedlastingshastighet på minst 5,0 Mbps per strømmende enhet er anbefalt for å motta HD-innhold (definert som en oppløsning på 720p eller høyere). En nedlastingshastighet på minst 25,0 Mbps per strømmende enhet er anbefalt for å motta Ultra HD-innhold (definert som en oppløsning på 1080p eller høyere) og HDR-innhold. Du er ansvarlig for alle kostnader vedrørende Internett-tilgang. Sjekk med Internett-leverandøren din for å få informasjon om mulige kostnader vedrørende Internett- og databruk. Tiden det tar å begynne å se Portalen-innhold vil variere basert på en rekke faktorer, inkludert hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde, innholdet du har valgt og konfigurert av din W-VERDEN-klare enhet.


W-VERDEN-programvare er utviklet av eller for W-VERDEN, og den er utformet for å gjøre det mulig å se innhold fra W-VERDEN via W-VERDEN-klare enheter. Denne programvaren kan variere fra enhet til enhet og medium til medium, og funksjonaliteten og funksjonene kan også variere mellom ulike enheter. Du erkjenner at bruk av tjenesten kan kreve bruk av programvare fra tredjeparter som er underlagt tredjepartens lisenser. Du samtykker i å automatisk motta oppdaterte versjoner av Portalen-programvaren og relatert programvare fra tredjeparter.


4.Passord og innlogging på konto.

Medlemmet som opprettet W-VERDEN-kontoen og som er eier av betalingsmåten som belastes ("Kontoeieren"), har tilgang til og kontroll over W-VERDEN-kontoen og de W-VERDEN-klare enhetene som blir brukt for å få tilgang til tjenesten vår, og er ansvarlig for all aktivitet som foregår via W-VERDEN-kontoen. For å opprettholde kontroll over kontoen og hindre at andre får tilgang til kontoen (som nødvendig strømmehistorikk for kontoen) bør kontoeieren opprettholde kontrollen over de W-VERDEN-klare enhetene som blir brukt for å få tilgang til tjenesten, og ikke avsløre passordet sitt eller detaljer om Betalingsmåten som er tilknyttet kontoen. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde korrektheten av informasjonen du gir oss relatert til kontoen din. Vi kan avslutte eller sperre kontoen din for å beskytte deg,


5.Diverse


Gjeldende lov. Disse Vilkårene for bruk reguleres av, og tolkes i samsvar med, lovene i Norge.
Kundestøtte. For å finne mer informasjon om tjenesten vår og dens funksjoner, eller hvis du trenger hjelp med din konto, besøk W-VERDEN-brukerstøtte på nettstedet.
Opprettholdelse. Hvis én eller flere bestemmelser i disse vilkårene anses å være ugyldig, ulovlig, umulig å håndheve, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene opprettholde og beholde sin fulle kraft og effekt.
Endringer i vilkår for bruk. W-VERDEN kan fra tid til annen revidere disse Vilkårene for bruk. Vi varsler deg minst 30 dager før slike endringer gjør gjeldende for deg.


Elektronisk kommunikasjon. Vi vil sende deg informasjon om kontoen din (f.eks. Betalingsautorisasjoner, fakturaer, endring av passord eller betalingsmåte, bekreftelser, varsler) kun i elektronisk format, for eksempel via e-poster til e-postadressen du oppga under registreringsprosessen.

Sist oppdatert: 12. juni 2019


Jeg ser deg Dokumentarfilm

Disse vilkårene gjelder for deg og ditt kundeforhold til W-verden og bruk av W-verdens digitale tjenester. Vilkårene gjelder privat bruk. 

Hvis du er registrert som bruker / medlem kan du kjøpe film og abonnere for å se innhold. 

Ved filmkjøp, vil den aktuelle filmen være tilgjengelig på din brukerkonto så utfordringen er aktiv og ikke er slettet.

Brukernavn og passord skal holde konfidensielt. Tjenestene gjelder bare privat bruk og kan kun deles med personer i samme husstand som deg. Du må ikke dele passord til din brukerkonto med andre, eller videreselge eller bruke Tjenestene kommersielt. Ved mistanke om misbruk eller brudd på disse vilkårene, kan W-verden sperre eller avslutte kontoen din for å beskytte deg.

Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenestene (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk, samt å legge ut innhold fra Tjenestene på Internett og i sosiale medier uten tillatelse.

Angrerett:

Ved kjøp av Tjenester fra oss, har du ordinær angrerett i tråd med Angrerettloven. Det vil si at du kan gå fra avtalen innen 14 dager etter kjøpet, eller fra det tidspunktet vi informerte deg om angreretten. Har du uttrykkelig bedt om tilgang før fristen løper ut, og senere bruker angreretten, kan vi likevel kreve betalt for den perioden du har brukt tjenesten (se angrerettloven § 21, 3). Ved kjøp av enkeltstående tjenester, f eks. tilgang til en film, gjelder det ikke angrerett etter at tjenesten er levert (se angrerettloven § 22, c). Ved kjøp av film anses filmen levert når - eller kjøpsperioden er begynt. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten din, vennligst ta kontakt med vårt Kundesenter.

Filmen Jeg ser deg anbefales å sees på en dataskjerm, nettbrett eller telefon. siden den ikke er tilgjengelig i den beste kvaliteten, og dette kan medføre noe dårligere kvalitet hvis du ser filmen på en stor tv skjerm.

Filmen eies av Graham film AS. 

Jeg ser deg filmens vilkår og bruk er oppdatert 25.01.21